Bioterapia

Bioenergoterapia jest jedną z odmian medycyny niekonwencjonalnej opierającą się na właściwościach i predyspozycjach bioenergoterapeuty oraz jego wiedzy i umiejętności.

Nazewnictwo w bioenergoterapii:

Bioenergoterapia – jest to swoiste oddziaływanie bioenergoterapeuty na organizm pacjenta przy wykorzystaniu energii kosmicznej oraz Boskiej. (bioenergoterapeuta nie przekazuje pacjentom energii własnej).

Bioenergoterapia nie jest działaniem zastępującym leczenie medyczne, lecz wspomaganiem energetycznym osłabionego organizmu. Stosowanie bioterapii nie wymaga przerywania jakiejkolwiek terapii medycznej.

Pole biologiczne (biopole) żywego organizmu – jest wykładnikiem jego energii wewnętrznej i harmonii psychosomatycznej. Biopole wokół ciała człowieka nosi nazwę aury.

Centra energetyczne ciała człowieka, czyli czakramy – to swoiste punkty odpowiedzialne za funkcjonowanie całego organizmu.

ISTOTĄ BIOENERGOTERAPII jest diagnozowanie oraz eliminacja zaburzeń energetycznych w polu bioplazmatycznym człowieka, zwanym aurą za pomocą strumienia energii. Zgodnie z potwierdzoną badaniami teorią, ludzka aura zawiera wiele warstw. Warstwy te są odpowiedzialne za stan zdrowia fizycznego i emocjonalnego, a co za tym idzie  – psychicznego. Wszelkie choroby somatyczne i psychiczne są odzwierciedlone i widoczne w ludzkiej aurze.

Zadaniem bioenergoterapeuty jest zlokalizowanie owych zaburzeń i usunięcie wszelkich blokad energetycznych, co jest równoznaczne z odzyskaniem przez pacjenta zdrowia fizycznego oraz psychicznego.

Bioenergoterapeuta Czesław Karkowski diagnozuje organizm, wykrywa zaburzenia energetyczne, oczyszcza ciało, stabilizuje czakramy, meridiany, aurę. W rezultacie doprowadza organizm do samoregeneracji, a co za tym idzie –  do eliminacji dolegliwości.