Jasnowidzenie

Jasnowidzenie jest jedną ze zdolności paranormalnych umożliwiającą postrzeganie zjawisk oraz przedmiotów w czasie i przestrzeni bez udziału percepcji zmysłowej.

Jasnowidzenie jest specyficzną ludzką zdolnością widzenia rzeczy i wydarzeń poprzez materię, przestrzeń i poza granicami czasu. Jest to wiedza o przedmiocie lub wydarzeniu nabyta bez udziału zmysłów, jest to osiągnięcie celu bez zastosowania do tego pomocniczych środków.

Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje jasnowidzenia:

– prekognicja (jasnowidzenie przyszłości)

– retrokognicja (jasnowidzenie przeszłości)

– psychometria (zdolność opisywania osób, rzeczy lub miejsc na podstawie przedmiotu)

Jasnowidz Czesław Karkowski posiada niezwykły dar percepcji pozazmysłowej. Potrafi odczytać przeszłość (również reinkarnacyjną) jak i przyszłość każdego człowieka. Dar ten umożliwia mu prowadzenie usług w szerokim zakresie, miedzy innymi: diagnozowanie dolegliwości, wskazywanie przyczyn chorób i wszelkich niepowodzeń życiowych. Ponadto służy pomocą w doborze pracy, partnera, wyborze drogi życiowej, odnalezieniu własnych talentów, predyspozycji, itp.

Czesław Karkowski ma również ogromne osiągnięcia w dziedzinie psychoterapii, gdyż dzięki swoim umiejętnościom potrafi dotrzeć do źródeł nerwic, lęków, strachu, depresji oraz wszelkiego rodzaju uzależnień.

Jasnowidz Czesław Karkowski nie zajmuje się  poszukiwaniem zaginionych osób oraz przedmiotów.