Psychoterapia

Psychoterapia – to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.

Cele psychoterapii:

– wytworzenie zaufania między terapeutą a pacjentem

– stworzenie pacjentowi możliwości sprzyjającego rozwoju

– wyzwolenie sił leczniczych tkwiących w pacjencie, aby mógł zrozumieć własne problemy i wprowadzić konstruktywne zmiany w życie

Głównym sposobem pracy w psychoterapii jest rozmowa. Rozmowa ta służy uświadomieniu pacjentowi mechanizmów związanych z pojawieniem się choroby, a następnie ich zmianie. Mechanizmy te najczęściej są związane z nieświadomymi uczuciami dotyczącymi sytuacji bieżących i ważnych sytuacji z naszej przeszłości.

Psychoterapia przeznaczona jest nie tylko dla osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia natury psychicznej, ale w większości przypadków dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysów życiowych, nie potrafiących sobie poradzić w relacjach z ludźmi czy wreszcie dla osób, które szukają wiedzy na temat swojego postępowania tak, aby było ono bardziej świadome.

Terapeuta Czesław Karkowski potrafi wytworzyć ciepłe, pełne zaufania relacje z pacjentem, ułatwia choremu dokonanie wglądu we własną osobowość, odnajduje źródła konfliktów oraz wydobywa je z podświadomości pacjenta. W niespotykany sposób potrafi odblokować pacjentów całkowicie zamkniętych w sobie oraz wywołać u pacjenta poczucie własnej wartości osobistej. Pomaga zrozumieć przyczyny niepowodzeń życiowych danej osoby oraz ukierunkowuje, jak zrozumieć siebie samego i dbać o własny rozwój osobisty.

Ponadto terapeuta wskazuje, jak radzić sobie z problemami dnia codziennego, czerpać radość i zadowolenie z życia oraz budować satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.

Psychoterapeuta Czesław Karkowski ma niezwykłe osiągnięcia w likwidacji nerwic, lęków, strachu, depresji oraz wszelkiego rodzaju uzależnień u młodzieży i osób dorosłych.