Radiestezja

Radiestezja jest umiejętnością świadomego odczuwania różnego rodzaju promieniowań naturalnych, tzw. geopatycznych. Jest wiedzą praktyczną pozwalającą na:

– rozpoznawanie i odróżnianie różnych promieniowań radiestezyjnych

– unikanie zagrożeń związanych ze szkodliwym promieniowaniem

– neutralizowanie szkodliwych promieniowań

– poszukiwanie zdrowego miejsca pod budowę domu, najlepszego miejsca na ujęcie wody, złóż mineralnych, itp.

 

Promieniowania naturalne, czyli geopatyczne wyczuwane są na powierzchni ziemi i w dolnych warstwach atmosfery. Źródłem radiacji naturalnych są:

– podziemne cieki wodne zwane też „żyłami wodnymi”

– uskoki i deformacje geologiczne, którym często towarzyszą złoża minerałów

– promieniowanie sieciowe (siatka szwajcarska i siatka diagonalna)

– promieniowanie jądra ziemi

– radiacje towarzyszące zjawiskom radioaktywności

 

Ponadto istnieją promieniowania sztuczne, czyli elektromagnetyczne wygenerowane przez człowieka, takie jak:

– napowietrzne linie wysokiego napięcia

– stacje transformatorowe i rozdzielcze wysokiego napięcia

– stacje radarowe, radiowe i telewizyjne

– stacje bazowe telefonii komórkowej

– sprzęt domowy (np. telewizory, radia, komputery, telefony, kuchenki mikrofalowe, itp)

 

Promieniowania geopatyczne o niskich wartościach są naturalnym elementem środowiska przyrodniczego. Promieniowania silniejsze są szkodliwe dla zdrowia i mogą być przyczyną różnych dolegliwości, osłabienia organizmu i poważnych chorób. Dłuższe przebywanie w strefie zadrażnień geopatycznych wpływa na powstawanie wielu chorób, takich jak:

– ogólne osłabienie, bezsenność, zwiększona pobudliwość, choroby nerwicowe

– bóle głowy, krzyża, kręgosłupa, stawów

– zaburzenia w pracy serca, nerek, układu krążenia

– częste infekcje wirusowe i bakteryjne

– zaburzenia w układzie hormonalnym i immunologicznym

– choroby nowotworowe, głównie układu krwiotwórczego i inne

Wszystkie te choroby mogą mieć lżejszy lub cięższy przebieg, w zależności od wrażliwości człowieka na promieniowanie, intensywności radiacji oraz czasu, w którym człowiek jest narażony na trwałe działanie promieniowania.

 

Radiesteta Czesław Karkowski rozpoznaje i lokalizuje szkodliwe promieniowanie różnego pochodzenia, informuje o zagrożeniach wynikających z promieniowań naturalnych oraz sztucznych, wskazuje najbardziej korzystne miejsca pod budowę mieszkań, domów, szpitali, lokalizuje miejsca źródeł wody pitnej, itp.